Regulamin

Szanowni Pa艅stwo,

w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie w dniu 25 maja 2018r. Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane przez Sp贸艂k臋 3 City GROUP Sp. z o.o.

Obowi膮zek informacyjny.

Administratorem Pa艅stwa danych jest Sp贸艂ka 3 City GROUP Sp z o.o. z siedzib膮 w Redzie przy ul. Miodowej 16. Przetwarzane kategorie Pa艅stwa danych osobowych to dane osobowe, kt贸re pochodz膮 bezpo艣rednio od Pa艅stwa (lub zosta艂y przekazane w Pa艅stwa imieniu) lub dane osobowe, kt贸re zosta艂y zebrane ze 藕r贸de艂 publicznie dost臋pnych: nazwa firmy, imi臋 i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 w celu nawi膮zania lub zachowania relacji biznesowych pomi臋dzy Pa艅stwem, nasz膮 Sp贸艂k膮 oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie marketingu bezpo艣redniego produkt贸w lub us艂ug, a tak偶e w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesy艂ania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych, jest artyku艂 6 ust. 1 lit. a Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych.

Odbiorc膮 Pa艅stwa danych osobowych s膮 nasi pracownicy, wsp贸艂pracownicy oraz Partnerzy Handlowi, kt贸rzy wsp贸艂pracuj膮 z nami przy wsp贸lnych Projektach. Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane r臋cznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom 3 City GROUP Sp. z o. o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Sp贸艂k臋 produkt贸w, jak r贸wnie偶 w celach statystycznych.

Pa艅stwa dane osobowe przechowywane dla cel贸w przesy艂ania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpo艣redniego, przetwarzane b臋d膮 do czasu zg艂oszenia przez Pa艅stwa:

偶膮dania ich usuni臋cia,
偶膮dania sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu wobec przetwarzania,
偶膮dania ich przeniesienia,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).
Maj膮 Pa艅stwo prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania lub maj膮 Pa艅stwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.

Wyra偶aj膮c przez Pa艅stwo zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, maj膮 Pa艅stwo prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania.

Pa艅stwa dane osobowe b臋dziemy przetwarza膰 w celach marketingowych do czasu odwo艂ania przez Pa艅stwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszcze艅 鈥 przez okres przedawnienia tych roszcze艅.

Administrator bazy danych dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Administratorem bazy biznesowej jest 3 CITY GROUP Sp. z o.o. z siedzib膮 w Redzie 84-240, ul. Miodowa 16.

W celu zg艂oszenia sprostowania danych lub usuni臋cia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@detektywi3city.pl

Administrator Baz Danych.